Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbarhet & miljö

Precis som för många andra företag så är självklart dessa frågor viktiga för oss.

Ett stort antal utav våra produkter kommer långväga ifrån, vi har väldigt lite produktion i Sverige och mycket av våra förpackningsmaterial är i plast och/eller aluminium. Med detta sagt kan vi aldrig få en miljömässigt hållbar produkt, men vi gör självklart vad vi kan! Under de senaste åren har vi arbetat aktivt för att flytta vår produktion närmare till Sverige, vissa av våra producenter använder sig också av närodlade eller närproducerade råvaror.

Vi är sedan 2020 ett ISO 14001 certifierade vilket är en internationellt erkänd standard för miljöledning. Med detta kommer ett antal krav, exempelvis på hur vi hanterar kemikalier, avfall, väljer elleverantör etcetera. Utöver detta sätter vi miljömål för vår verksamhet, ett exempel är att vi från 2020 har gått från att våra tjänstefordon till 100% använde sig av fossila drivmedel till att idag ha en fordonspark som till 80% är eldriven.

Hållbarhet är för oss också social hållbarhet. På hemsidan kan ni läsa om våra krav mot leverantörer i vår Code of Conduct. I samband med att vi påbörjar ett samarbete med en utomeuropeisk leverantör genomför vi även uppföljning för att säkerställa att alla i produktionskedjan behandlas på ett schysst sätt som vi kan stå bakom.

På hemmaplan tycker vi att det är viktigt att bidra till ett samhälle där alla har en plats och har ett rikt och givande liv. Del av vår produktion sker därför hos Varbergs-, Falkenbergs- och Halmstad kommuns dagliga verksamhet där vi sysselsätter ca 80 personer som annars hade haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden vilket vi är oerhört stolta över!

Årligen delar vi även vår vinst med Gula bandet vilket är en organisation som stöttar svenska veteraner efter deras utlandstjänstgöring. Ett flertal av tjänstemännen inom Outmeals har militär bakgrund och av denna anledning tycker vi det är extra viktigt att stötta våra f.d. kollegor så mycket vi kan.

Har du några frågor?

Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder det bästa möjliga. Välkommen att kontakta oss!