Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Vi på OutMeals värnar om din integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personliga uppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, det vill säga endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång till dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vid behandling av dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Detta för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst samt otillåten behandling. Dessa åtgärder kontrolleras regelbundet för att dina personuppgifter ska vara så skyddade som möjligt.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål utan ditt medgivande.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen och ni är kund hos oss. Vi gallrar löpande uppgifter som vi inte längre behöver för att tillgodose ändamålen för vilka de samlades in. 

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du flera rättigheter. Du kan när som helst ta kontakt med oss gällande dessa. Vi förbehåller oss dock rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilka personliga uppgifter vi behandlar om dig. Du kan få ett registerutdrag av oss innehållande de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att när som helst begära att vi raderar, rättar eller kompletterar de personuppgifter om dig som vi behandlar. Vid radering av personuppgifter kan detta dock medföra att vi inte kan utföra våra tjänster till dig.

Rätt till klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Läs mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

OutMeals AB
Org.nr: 556982-8279
Adress: Batterivägen 14, 432 32 Varberg

Har du några frågor?

Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder det bästa möjliga. Välkommen att kontakta oss!